Video

Video

ASL Vận chuyển hàng hóa toàn quốc

ASL Vận chuyển hàng hóa toàn quốc

Mrs Võ Phương Lan (TGĐ ASL CORP) chia sẻ đôi điều về Thị Trường Logistics tại Việt Nam

ASL NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU.

Ví dụ điển hình về một Công ty 3PL - LOGISTICS INSTITUTE