Giải thưởng

Sau 13 năm hoạt động kinh doanh chúng tôi đã không ngừng mở rộng qui mô, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Tuyên dương Cá Nhân Xuất Sắc CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Tuyên dương Cá Nhân Xuất Sắc CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Chứng nhận Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt năm 2014

Chứng nhận Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt năm 2014

Giấy khen đạt Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2014

Giấy khen đạt Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2014

Chứng nhận Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Chứng nhận Top 50 Businesswomen in Asia - Pacific 2014

Vinh danh Võ Thị Phương Lan có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước 2015

Vinh danh Võ Thị Phương Lan có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước 2015

Chứng nhận Top 300 "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam" năm 2014

Chứng nhận Top 300 "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam" năm 2014

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2013

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2013

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2014

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2014

Chứng nhận "thương hiệu được khách hàng tín nhiệm" năm 2015

Chứng nhận "thương hiệu được khách hàng tín nhiệm" năm 2015

Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm năm 2015

Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm năm 2015

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Giấy chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2015

Chứng nhận Top 20 Doanh nghiệp Logistics Việt Nam 2015

Chứng nhận Top 20 Doanh nghiệp Logistics Việt Nam 2015

Giấy khen Công Đoàn ASL đạt giải khuyến khích Hội diễn văn nghệ CNVC 2015

Giấy khen Công Đoàn ASL đạt giải khuyến khích Hội diễn văn nghệ CNVC 2015

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2016

Chứng nhận Thương hiệu uy tín 2016

Bằng khen Doanh Nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc TP. HCM 2016

Bằng khen Doanh Nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc TP. HCM 2016

Nữ Doanh Nhân Việt Nam Tiêu Biểu 2016

Nữ Doanh Nhân Việt Nam Tiêu Biểu 2016

Danh hiệu

Uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang đến sự tin tưởng và hài lòng cho đối tác cũng như khách hàng luôn là điều mà ASL CORP. hướng đến.

Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chứng nhận thành viên FIATA

Chứng nhận thành viên FIATA

Chứng nhận Đại lý hải quan

Chứng nhận Đại lý hải quan

Giấy phép vận chuyển đa phương thức quốc tế

Giấy phép vận chuyển đa phương thức quốc tế

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn thứ cấp

Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn thứ cấp

Giấy chứng nhận hội viên VLA

Giấy chứng nhận hội viên VLA

Giấy chứng nhận hội viên VCCI

Giấy chứng nhận hội viên VCCI

Chứng nhận thành viên WCA

Chứng nhận thành viên WCA

Chứng nhận Hiệp hội các doanh nghiệp Tp. HCM

Chứng nhận Hiệp hội các doanh nghiệp Tp. HCM

Chứng nhận Hội doanh nghiệp Quận Bình Thạnh

Chứng nhận Hội doanh nghiệp Quận Bình Thạnh

Chứng nhận hiệp hội IATA

Chứng nhận hiệp hội IATA