0903164838
Email:pricing@asl-corp.com
信息查询
入口货物行程检查
出口货物行程检查
有用的链接
Video
画廊 阅读更多
Ban Lãnh Đạo ASL '' Kết "chất lượng -" Nối" Thành Công Ban Lãnh Đạo ASL " Giao" Chữ Tín " Thắt Chặt  " Niềm Tin" Tổng Giám Đốc trong phần quà đặc biệt nhất cho Mrs.Đoán - Người May mắn nhất đêm nay Đại diên toàn thể Nhân viên ASlGROUP lên tặng hoa để trao lời cám ơn trân trọng nhất dành cho các Anh/Chị lãnh đ con tàu ASL Group”ạo tài ba, đã khéo léo dẫn dắt “ Tập Thể Nhân Viên Chúc Mừng Sinh Nhật Phó Giám Đốc - Mrs Lệ Thu (12.11.2013) Tập Thể Nhân Viên Chúc Mừng Sinh Nhật Phó Giám Đốc - Mrs Lệ Thu (12.11.2013) Tổng Giam Đốc Tham Gia Từ Thiện Mái Ấm Miền Trung Trà Lãnh - Tây Trà Tổng Giam Đốc Tham Gia Từ Thiện Mái Ấm Miền Trung Trà Lãnh - Tây Trà Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013  Tổng Giám Đốc và Các Anh Chị Trưởng Phòng  ASLGroup Phòng OPS Tổng Giám Đốc & Phòng OPS Hội danh nghiệp Bình Thạnh 公司领导接收2015年越南物流供应商之前20名证书 AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS (ASL)不停发展航空运输业务 ASL CORP 开张ASL TRUCKING 办公司与成立在平阳省 ASL Logistics分公司 董事长,总经理武氏芳兰小姐赢得胡志明市年轻典型优秀商人与企业2016年 的名号 ASL CORP 荣幸得到“TRUSTED BRAND 2016- 信任品牌2016年” 的证书 ASL 快乐得纪念12年成立会
游客: cool hit counter
Đăng ký nhận email

总部:

美亚物流运输股份公司

越南胡志明市平盛郡第25坊翁文谦街31/34A

电话: (84 28) 3512 9759 /传真: (84 28) 3512 9758

电邮:aslshipping@vnn.vn ; mdirector@asl-corp.com

网址: www.asl-corp.com

 

平阳支部:

美亚物流运输股份公司

平阳省顺安市镇拉绍坊东儿街139/10

电话: +0274 3662 707 /传真: +0274 3662 705

电邮: aslbd@asl-corp.com

网址: www.asl-corp.com

 

海防支部:

美亚物流运输股份公司

越南海防市海安坊黎聖宗街630TTC大楼5

电话: (84 225)  3260 906 /传真: (84 225) 3260 905

电邮:  aslhp@asl-corp.com

 

河內支部:

美亚物流运输股份公司

越南河內市纸桥郡春水銜11/1655

电话: (84 225)  3260 906

电邮: aslhn@asl-corp.com

 

美国支部:

美国美亚物流运输公司

2750 Oregon Ct., Unit M5 & M6., Torrance, CA 90503 USA

电话: +1 562 9063906 / 9063657    传真: + 562 906 3687

电邮: phong@aslc-us.com

网址:

越南胡志明市平盛郡第25坊翁文谦街31/34A4

电话: (84 28) 3899 2836  /传真: (84 28) 3899 4489

电邮: worldlink@aslgroup.com.vn

网址: www.worldlink.com.vn

 

 

Designed by Web4G