Tuyển dụng

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017: Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015 - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. V...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017: Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015 - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. V...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015- do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năn...