Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 11 năm 2018 Tuyển dụng tháng 11 năm 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018. Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) tự hào là 1 trong TOP 20 DN Logistics Việt Nam, là đối tác chính thức của Tập đoàn Alibaba tại Việt Nam từ tháng 10/2018. Dựa trên thế mạnh về Logistics và ứng dụng nền tảng công ...

Tuyển dụng tháng 10 năm 2018 Tuyển dụng tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuy...

Tuyển dụng thang 6 năm 2018 Tuyển dụng thang 6 năm 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 26/05/2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 26/05/2018

merasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, l...

THONG TIN TUYEN DUNG THANG 5 NAM 2018 THONG TIN TUYEN DUNG THANG 5 NAM 2018

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ...

Thông báo tuyển dụng ASL Đồng Nai Thông báo tuyển dụng ASL Đồng Nai

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng tháng 4/2018: Do nhu cầu mở rộng kinh doanh , ASL Logistics trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây: Nhân viên kinh doanh (6 vị trí), Nhân viên Marketing Online, Nhân viên Ma...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2017

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh , ASL Logistics trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây: Nhân viên kinh doanh, nhân viên giao nhận hiện trường, nhân viên kế toán công nợ

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017: Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015 - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. V...

  <  1  2  >