Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2016 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2016

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2016 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2016

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2016 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2016

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015- do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năn...