Tuyển dụng

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng tháng 2/2018: Do nhu cầu mở rộng kinh doanh , ASL Logistics trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây: Nhân viên kinh doanh (6 vị trí), Nhân viên chứng từ, Nhân viên hỗ trợ điề...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2017

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh , ASL Logistics trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho 1 số vị trí sau đây: Nhân viên kinh doanh, nhân viên giao nhận hiện trường, nhân viên kế toán công nợ

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2017: Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015 - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. V...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017: Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015 - do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. V...

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015- do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năn...