Tuyển dụng

ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017 ASL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2017

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015- do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năn...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2017 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2017

Amerasian Shipping Logistics Corp (ASL) là 1 trong TOP 20 Doanh nghiệp Logistics hàng đầu Việt Nam năm 2015- do hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) bình chọn. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năn...