LỊCH TÀU ĐI MỸ

Lịch tàu HCM đi các cảng bờ Đông: HCM - USEC ( tháng 12 - 2016)

 

 

Lịch tàu HCM đi các cảng bờ Tây: HCM - USWC  ( tháng 12 - 2016)

 

 

Lịch tàu Hải Phòng đi các cảng bờ Tây: HAI PHONG - USWC ( tháng 12 - 2016)

 
 

Lịch tàu Hải Phòng đi các cảng bờ Đông: HAI PHONG - USEC ( tháng 12 - 2016)

 
 

Lịch tàu hàng lẻ đi Mỹ: LCL TO USA ( tháng 12 - 2016)