LỊCH TÀU ĐI CHÂU Á

Lịch tàu đi Nhật: HCM-JAPAN ( tháng 7 - 2017)

 

 

 

Lịch tàu đi Trung Quốc: HCM-CHINA (tháng 7 - 2017)

 

 

 

Lịch tàu đi Hàn Quốc: HCM-KOREA (tháng 7 - 2017)