GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 028 3512 9759 Ext:123

ORIGIN : SGN ( Update on Apr 2018)                                                         (From Ho Chi Minh)

 

 

+45kgs

+100kgs

+300 kgs

+500kgs

+1000kgs

EUROPE

FRA / AMS

4.20

2.50

2.20

2.00

1.90

LHR / STN / CDG

4.40

2.60

2.40

2.10

2.00

SVO2

3.90

2.90

2.50

2.20

2.00

USA

LAX

4.60

3.30

3.10

3.00

2.90

JFK

4.60

3.80

3.50

3.30

3.20

SFO

4.60

3.00

2.90

2.80

2.70

YYZ

4.60

3.10

3.00

2.90

2.80

CANADA

YVR

4.60

3.80

3.50

3.30

3.20

ASIA/AFRICA

BKK / DPS / KUL / PEN / CGK / MNL /

PNH / REP/ SIN / MLE / KTM

2.10

1.90

1.70

1.60

1.50

RGN

2.10

2.00

1.80

1.70

1.70

CNX / HKT

2.10

1.80

1.60

1.50

1.40

ICN / PUS / GMP

2.50

2.20

2.00

1.70

1.60

TAS (VIA PEK)

2.50

2.20

2.10

2.00

1.90

DAC

3.00

2.80

2.30

2.20

2.00

NBO

4.20

2.60

2.00

1.70

1.60

INDIA AND MIDDLE EAST

DEL

2.60

2.40

2.10

1.90

1.80

DXB

3.90

3.00

2.60

2.10

2.00

CHINA AND TAIWAN

PVG / SHA / HGH

1.90

1.70

1.40

1.10

1.05

TYN / CGO / XIY / HFE / SHE / LHW / XNN / TNA

1.90

1.80

1.65

1.50

1.35

XMN / FOC

1.80

1.50

1.20

1.05

1.00

KWE / KMG / SWA / KWL / NNG / KHN /

HHA / HAK / SYX / BHY / ZHA

1.80

1.60

1.40

1.25

1.20

JAPAN

KIX

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

NRT

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

NGO

4.00

3.10

2.75

1.85

1.85

AUSTRALIA /NEW ZEALAND

SYD / MEL / CHC / AKL / BNE / PER

4.10

3.70

3.30

2.20

1.90

Gửi yêu cầu báo giá