GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG

Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123 hoặc gửi yêu cầu báo giá

ORIGIN : SGN ( Update on Mar 2017)                                                         (From Ho Chi Minh)

 

 

+45kgs

+100kgs

+300 kgs

+500kgs

+1000kgs

EUROPE

AMS/LHR

4.20

3.30

2.95

request

request

SVO/FRA/VIE/CDG

4.70

4.10

3.95

request

request

USA

LAX

4.60

2.60

2.50

2.40

2.25

JFK

4.60

3.15

2.80

2.65

2.55

SFO

4.60

2.90

2.55

1.90

1.80

YYZ

4.60

3.00

2.65

2.45

2.35

CANADA

YVR

4.60

2.90

2.45

1.85

1.65

RUSSIA

DME

4.50

4.20

3.80

3.30

3.30

ASIA

KUL

1.80

1.20

1.05

request

request

PEN/LGK

1.90

1.50

1.35

request

request

BKI

2.70

2.40

2.25

request

request

BTU

3.20

2.70

2.45

request

request

BKK/SIN

1.80

1.20

1.05

request

request

MNL/RGN/REP/CGK

1.90

1.40

1.25

request

request

HKT/PNH/DPS/KNO

1.90

1.60

1.45

request

request

BWN

2.50

2.20

1.95

request

request

INDIA AND MIDDLE EAST

DXB

3.90

3.00

2.55

1.95

1.95

JED

3.30

2.70

2.55

request

request

AMM/AUH/MCT

3.50

2.90

2.75

request

request

BOM/DEL/BLR/HYD/MAA/DAC/CMB/KTM

3.00

2.50

2.35

request

request

KHI/LHE/PEW

4.80

4.60

4.25

request

request

CHINA AND TAIWAN

PVG/SHA/HGH

1.90

1.70

1.25

1.15

1.10

CGO/KGM/PEK

1.85

1.75

1.55

1.40

1.35

XMN/FOC

1.80

1.50

1.20

1.05

1.00

CKG/CZX/CTU/KHN/WUH

1.80

1.60

1.40

1.25

1.20

JAPAN

KIX

2.70

2.00

1.85

1.35

1.35

NRT

-

-

1.30

1.30

1.30

NGO

4.00

3.10

2.75

1.85

1.85

AUSTRALIA /NEW ZEALAND

MEL/PER/SYD

3.20

2.40

2.25

request

request

ADL/DRW

3.30

2.60

2.45

request

request

AKL

3.70

3.20

2.95

request

request

Gửi yêu cầu báo giá