GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG

Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123 hoặc gửi yêu cầu báo giá

ORIGIN : SGN ( Update on Jan 2017)                                                         (From Ho Chi Minh)

 

 

+45kgs

+100kgs

+300 kgs

+500kgs

+1000kgs

EUROPE

AMS/CDG/LHR/FRA/VIE

4.50

3.50

2.80

2.30

1.90

SVO

4.20

3.80

3.4

2.80

2.40

USA

LAX

4.20

3.50

3.20

2.80

2.60

JFK

5.00

4.60

3.30

3.00

2.70

SFO

4.90

4.00

3.50

3.20

3.00

ORD

4.20

4.00

3.50

3.20

3.00

SEA

N/A

N/A

4.20

3.70

3.20

PDX

N/A

N/A

4.50

4.20

-

CANADA

YVR

4.70

4.20

3.90

3.20

2.80

RUSSIA

DME

4.50

4.20

3.80

3.30

3.30

ASIA

KUL/PEN/LGK/BKI/BTU

2.00

1.60

1.30

1.10

1.00

BKK/CGK/MNL/PNH/SIN/HKT

2.00

1.70

1.30

1.00

0.80

DPS/KNO/RGN

2.50

2.20

1.80

1.50

1.20

INC/PUS

2.80

2.50

2.00

1.70

1.50

BKI/BTU/JHB/KCH/LBU/SBW

3.30

3.00

2.70

2.40

2.00

INDIA AND MIDDLE EAST

DXB/ DWC

4.00

3.60

3.20

2.50

2.00

JED

3.50

3.10

2.80

2.50

2.10

AMM/AUH/BAH/CAI/DOH/KWI/MCT

3.80

3.40

3.00

2.60

2.20

DAC/ DEL/BOM/MLE

3.00

2.60

2.20

2.00

1.95

AUH/BAH/DOH/JED/MCT

3.70

3.30

3.00

2.50

2.30

CHINA AND TAIWAN

PVG/SHA/HGH

2.90

2.50

2.20

1.90

1.60

CAN/CGO/KGM/PEK/TPE

2.20

1.90

1.60

1.30

1.10

XMN/FOC

2.80

1.55

1.25

1.20

1.00

CKG/CSX/CTU/KHN/WUH

2.70

2.40

1.70

1.30

1.00

JAPAN

KIX

3.10

2.80

2.50

1.90

1.60

NRT

3.00

2.50

2.00

1.50

1.40

NGO

3.20

3.00

2.60

2.10

1.80

AUSTRALIA /NEW ZEALAND

ADL / MEL/ PER/ BNE/SYD

3.50

3.00

2.70

2.30

2.00

AKL

3.90

3.50

3.00

2.60

2.20

 

Gửi yêu cầu báo giá