GIÁ CƯỚC ĐƯỜNG BIỂN HÀNG LẺ

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123

Update on June, 2017                                                                                (From Ho Chi Minh)

COUNTRY

PORT/CFS

RATE

(USD/ CBM)

FREQ

T/T (DAYS)

AUSTRALIA

SYDNEY

REFUND 18

MON

20

MELBOURNE

REFUND 18

MON

20

HONGKONG

HONGKONG

REFUND 40

SUN,WED

3

TAIWAN

KEELUNG

FREE

TUE, SAT

6

KAOHSIUNG

FREE

SAT

6

TAICHUNG

FREE

SAT

6

CHINA

SHANGHAI

REFUND 80

SUN

6

KOREA

PUSAN

REFUND 55

WED, SAT

6

INCHON

REFUND 30

TUE, FRI

6

JAPAN

TOKYO

REFUND 25

WED, SUN

7

YOKOHAMA

REFUND 25

WED, SUN

7

OSAKA

REFUND 25

THU, SUN

7

KOBE

REFUND 25

THU, SUN

7

NAGOYA

REFUND 25

SUN

6

INDONESIA

SURABAYA

REFUND 55

FRI, MON

15

JAKARTA

REFUND 120

MON

5

MALAYSIA

PORT K'LANG

REFUND 20

MON

3

THAILAND

BANGKOK

REFUND 17

SUN

3

PHILIPPINES

MANILA

REFUND 70

THU

2

SINGAPORE

SINGAPORE

REFUND 70

FRI, MON

3

MYANMAR

YANGON

REFUND 15

MON

8

MIDDLE EAST

DUBAI

FREE

MON

17

GERMANY

HAMBURG

FREE

MON

26

FRANCE

LEHARVE

REFUND 55

FRI, MON

29-31

BELGIUM

ANTWERP

REFUND 30

MON

29

NETHERLANDS

ROTTERDAM

REFUND 45

MON

27

UK

SOUTHAMPTON

REFUND 10

FRI, MON

31-33

FELIXSTOWE

REFUND 10

FRI, MON

31-33

CANADA

MONTREAL

75

THU

30

TORONTO

75

THU

30

VANCOUVER

66

THU

20-22

US

LOS ANGELES

10

THU

18

NEW YORK

15

THU

28

Gửi yêu cầu báo giá