GIÁ CƯỚC ĐƯỜNG BIỂN HÀNG LẺ

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123 hoặc gửi yêu cầu báo giá

Update on Mar, 2017                                                                                (From Ho Chi Minh)

COUNTRY

PORT/CFS

RATE

(USD/ CBM)

FREQ

T/T (DAYS)

AUSTRALIA

SYDNEY

REFUND 15

MON

15

MELBOURNE

REFUND 15

MON

19

HONGKONG

HONGKONG

REFUND 40

SUN,WED

3

TAIWAN

KEELUNG

FREE

TUE, SAT

6

KAOHSIUNG

FREE

SAT

6

TAICHUNG

FREE

SAT

6

CHINA

SHANGHAI

REFUND 75

SUN

6

KOREA

PUSAN

REFUND 55

WED, SAT

6

INCHON

REFUND 30

TUE ,FRI

6

JAPAN

TOKYO

REFUND 25

WED,MON

7

YOKOHAMA

REFUND 25

WED

7

OSAKA

REFUND 25

THU

7

KOBE

REFUND 25

THU

7

NAGOYA

REFUND 25

MON

6

INDONESIA

SURABAYA

REFUND 55

FRI, MON

15

JAKARTA

REFUND 120

MON

5

MALAYSIA

PORT K'LANG

REFUND 20

MON

3

THAILAND

BANGKOK

REFUND 15

SUN

3

PHILIPPINES

MANILA

REFUND 70

SUN

2

SINGAPORE

SINGAPORE

REFUND 70

FRI, MON

3

MYANMAR

YANGON

REFUND 10

FRI, MON

15-17

MIDDLE EAST

DUBAI

FREE

FRI, MON

19-21

GERMANY

HAMBURG

15

MON

26

FRANCE

LEHARVE

REFUND 60

FRI, MON

29-31

BELGIUM

ANTWERP

REFUND 30

MON

29

NETHERLANDS

ROTTERDAM

REFUND 50

MON

27

UK

SOUTHAMPTON

REFUND 20

FRI, MON

31-33

FELIXSTOWE

REFUND 20

FRI, MON

31-33

CANADA

MONTREAL

60

THU

30

TORONTO

60

THU

30

VANCOUVER

50

THU

20-22

US

LOS ANGELES

15

THU

18

NEW YORK

15

THU

28

Gửi yêu cầu báo giá