GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123

Update on July, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

1100

2000

2000

25‐27 

14 JUL 2017

BELGIUM

ANTWEPT

1100

2000

2000

25‐27 

14 JUL 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

1100

2000

2000

25‐27 

14 JUL 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

31 JUL 2017

THAILAND

BANGKOK

30

60

60

3

31 JUL 2017

LEAM CHABANG

30

60

60

3

31 JUL 2017

INDONESIA

JAKATAR

130

240

240

4

31 JUL 2017

SURABAYA

210

420

420

9

31 JUL 2017

MYANDEC

YANGON

650

1200

1200

12-13

31 JUL 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

50

140

140

7

31 JUL 2017

PASIR GUDANG

80

160

160

7

31 JUL 2017

PENANG

70

140

140

7

31 JUL 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

60

120

120

2

31 JUL 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

31 JUL 2017

QINGDAO

0

0

0

5

31 JUL 2017

HONG KONG

HONGKONG

10

20

20

3

31 JUL 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

31 JUL 2017

KOREA

PUSAN

60

120

120

7

31 JUL 2017

INCHONE

140

280

280

9

31 JUL 2017

INDIA

CHENNAI

400

700

700

15

14 JUL 2017

NHAVASHEVA

400

700

700

17

14 JUL 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

11

31 JUL 2017

TOKYO

50

100

100

11

31 JUL 2017

SRI LANKA

COLOMBO

800

1500

1500

17

31 JUL 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

900

1600

1600

20

14 JUL 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá