GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 028 3512 9759 Ext:123

Update on Nov, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

770

1500

1500

31-34 

14 NOV 2017

BELGIUM

ANTWEPT

770

1500

1500

31-34 

14 NOV 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

770

1500

1500

31-34 

14 NOV 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

30 NOV 2017

THAILAND

BANGKOK

40

80

80

3

30 NOV 2017

LEAM CHABANG

40

80

80

3

30 NOV 2017

INDONESIA

JAKATAR

130

240

240

4

30 NOV 2017

SURABAYA

210

420

420

9

30 NOV 2017

MYANDEC

YANGON

650

1300

1300

12-13

30 NOV 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

90

220

220

7

30 NOV 2017

PASIR GUDANG

150

300

300

7

30 NOV 2017

PENANG

70

140

140

7

30 NOV 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

80

160

160

2

30 NOV 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

30 NOV 2017

QINGDAO

0

0

0

5

30 NOV 2017

HONG KONG

HONGKONG

10

20

20

3

30 NOV 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

30 NOV 2017

KOREA

PUSAN

60

120

120

7

30 NOV 2017

INCHONE

100

200

200

9

30 NOV 2017

INDIA

CHENNAI

400

600

600

15

30 NOV 2017

NHAVASHEVA

400

600

600

17

30 NOV 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

11

30 NOV 2017

TOKYO

50

100

100

11

30 NOV 2017

SRI LANKA

COLOMBO

750

1150

1150

17

30 NOV 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

950

1700

1700

20

30 NOV 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá

Các thông tin khác: Phụ phí hàng xuất; Phụ phí hàng nhập; Giá cước đường biển hàng lẻLịch tàu;