GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 028 3512 9759 Ext:123

Update on Sep, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

900

1800

1800

25‐27 

14 SEP 2017

BELGIUM

ANTWEPT

900

1800

1800

25‐27 

14 SEP 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

900

1800

1800

25‐27 

14 SEP 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

30 SEP 2017

THAILAND

BANGKOK

40

80

80

3

30 SEP 2017

LEAM CHABANG

40

80

80

3

30 SEP 2017

INDONESIA

JAKATAR

130

240

240

4

30 SEP 2017

SURABAYA

210

420

420

9

30 SEP 2017

MYANDEC

YANGON

580

1160

1160

12-13

30 SEP 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

50

100

100

7

30 SEP 2017

PASIR GUDANG

80

160

160

7

30 SEP 2017

PENANG

80

160

160

7

30 SEP 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

70

140

140

2

30 SEP 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

30 SEP 2017

QINGDAO

0

0

0

5

30 SEP 2017

HONG KONG

HONGKONG

10

20

20

3

30 SEP 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

30 SEP 2017

KOREA

PUSAN

60

120

120

7

30 SEP 2017

INCHONE

130

260

260

9

30 SEP 2017

INDIA

CHENNAI

450

600

600

15

30 SEP 2017

NHAVASHEVA

450

600

600

17

30 SEP 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

11

30 SEP 2017

TOKYO

50

100

100

11

30 SEP 2017

SRI LANKA

COLOMBO

700

1100

1100

17

30 SEP 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

950

1600

1600

20

30 SEP 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá

Các thông tin khác: Phụ phí hàng xuất; Phụ phí hàng nhập; Giá cước đường biển hàng lẻLịch tàu;