GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 028 3512 9759 Ext:123

Update on Jan, 2018                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

900

1600

1650

31-34 

14 JAN 2017

BELGIUM

ANTWEPT

900

1600

1650

31-34 

14 JAN 2017

NETHELAND

ROTTERAM

900

1600

1650

31-34 

14 JAN 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

31 JAN 2017

THAILAND

BANGKOK

40

80

80

3

31 JAN 2017

LEAM CHABANG

40

80

80

3

31 JAN 2017

INDONESIA

JAKATAR

120

220

220

4

31 JAN 2017

SURABAYA

210

420

420

9

31 JAN 2017

MYANMA

YANGON

800

1100

1100

12-13

31 JAN 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

50

100

100

7

31 JAN 2017

PASIR GUDANG

80

160

160

7

31 JAN 2017

PENANG

80

160

160

7

31 JAN 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

60

120

120

2

31 JAN 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

31 JAN 2017

QINGDAO

0

0

0

5

31 JAN 2017

HONG KONG

HONGKONG

30

60

60

3

31 JAN 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

31 JAN 2017

KOREA

PUSAN

80

160

160

7

31 JAN 2017

INCHEON

180

360

360

9

31 JAN 2017

INDIA

CHENNAI

270

540

540

15

31 JAN 2017

NHAVASHEVA

270

540

540

17

31 JAN 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

11

31 JAN 2017

TOKYO

50

100

100

11

31 JAN 2017

SRI LANKA

COLOMBO

800

1150

1150

17

21 JAN 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

900

1400

1450

20

31 JAN 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá

Các thông tin khác: Phụ phí hàng xuất; Phụ phí hàng nhập; Giá cước đường biển hàng lẻLịch tàu;