GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123 hoặc gửi yêu cầu báo giá

Update on Mar, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

1000

1900

1900

25‐27 

14 MAR 2017

BELGIUM

ANTWEPT

1000

1900

1900

25‐27 

14 MAR 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

1000

1900

1900

25‐27 

14 MAR 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

31 MAR 2017

THAILAND

BANGKOK

30

60

60

3

31 MAR 2017

LEAM CHABANG

30

60

60

3

31 MAR 2017

INDONESIA

JAKATAR

100

200

200

4

31 MAR 2017

SURABAYA

280

420

420

9

31 MAR 2017

MYANDEC

YANGON

750

1300

1300

12-13

31 MAR 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

40

80

80

7

31 MAR 2017

PASIR GUDANG

70

140

140

7

31 MAR 2017

PENANG

60

120

120

7

31 MAR 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

70

140

140

2

31 MAR 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

31 MAR 2017

QINGDAO

0

0

0

5

31 MAR 2017

HONG KONG

HONGKONG

0

0

0

3

31 MAR 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

60

120

120

5

31 MAR 2017

KOREA

PUSAN/INCHONE

60

120

120

7

31 MAR 2017

INDIA

CHENNAI

150

300

300

15

31 MAR 2017

NHAVASHEVA

150

300

300

17

31 MAR 2017

JAPAN

YOKOHAMA

60

120

120

7

31 MAR 2017

TOKYO

60

120

120

7

31 MAR 2017

SRI LANKA

COLOMBO

500

900

900

17

31 MAR 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

750

1200

1250

20

31 MAR 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá