GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 028 3512 9759 Ext:123

Update on Feb, 2018                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

950

1850

1850

31-34 

28 FEB 2017

BELGIUM

ANTWEPT

950

1850

1850

31-34 

28 FEB 2017

NETHELAND

ROTTERAM

950

1850

1850

31-34 

28 FEB 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

28 FEB 2017

THAILAND

BANGKOK

40

80

80

3

28 FEB 2017

LEAM CHABANG

40

80

80

3

28 FEB 2017

INDONESIA

JAKATAR

130

260

260

4

28 FEB 2017

SURABAYA

210

420

420

9

28 FEB 2017

MYANMA

YANGON

800

1100

1100

12-13

28 FEB 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

60

120

120

7

28 FEB 2017

PASIR GUDANG

80

160

160

7

28 FEB 2017

PENANG

80

160

160

7

28 FEB 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

60

120

120

2

28 FEB 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

28 FEB 2017

QINGDAO

0

0

0

5

28 FEB 2017

HONG KONG

HONGKONG

30

60

60

3

28 FEB 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

28 FEB 2017

KOREA

PUSAN

80

160

160

7

28 FEB 2017

INCHEON

180

360

360

9

28 FEB 2017

INDIA

CHENNAI

400

550

550

15

28 FEB 2017

NHAVASHEVA

400

550

550

17

28 FEB 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

11

28 FEB 2017

TOKYO

50

100

100

11

28 FEB 2017

SRI LANKA

COLOMBO

800

1150

1150

17

28 FEB 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

750

1300

1350

20

14 FEB 2017

 

 


Gửi yêu cầu báo giá

Các thông tin khác: Phụ phí hàng xuất; Phụ phí hàng nhập; Giá cước đường biển hàng lẻLịch tàu;