GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123

Update on June, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

950

1600

1600

25‐27 

15 JUN 2017

BELGIUM

ANTWEPT

950

1600

1600

25‐27 

15 JUN 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

950

1600

1600

25‐27 

15 JUN 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

30 JUN 2017

THAILAND

BANGKOK

20

40

40

3

30 JUN 2017

LEAM CHABANG

40

80

80

3

30 JUN 2017

INDONESIA

JAKATAR

120

200

200

4

30 JUN 2017

SURABAYA

230

460

460

9

30 JUN 2017

MYANDEC

YANGON

600

1200

1200

12-13

30 JUN 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

40

80

80

7

30 JUN 2017

PASIR GUDANG

90

180

180

7

30 JUN 2017

PENANG

70

140

140

7

30 JUN 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

80

160

160

2

30 JUN 2017

CHINA

SHANGHAI

60

120

120

7

30 JUN 2017

QINGDAO

60

120

120

5

30 JUN 2017

HONG KONG

HONGKONG

40

80

80

3

30 JUN 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

30 JUN 2017

KOREA

PUSAN

60

120

120

7

30 JUN 2017

INCHONE

180

360

360

9

30 JUN 2017

INDIA

CHENNAI

350

700

700

15

30 JUN 2017

NHAVASHEVA

350

700

700

17

30 JUN 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

9

30 JUN 2017

TOKYO

50

100

100

9

30 JUN 2017

SRI LANKA

COLOMBO

550

1000

1050

17

30 JUN 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

700

1100

1150

20

30 JUN 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá