GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết các tuyến khác hoặc giá hàng nhập vui lòng  Gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với ASL: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123

Update on Apr, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

850

1700

1700

25‐27 

30 APR 2017

BELGIUM

ANTWEPT

850

1700

1700

25‐27 

30 APR 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

850

1700

1700

25‐27 

30 APR 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

30 APR 2017

THAILAND

BANGKOK

30

60

60

3

15 APR 2017

LEAM CHABANG

30

60

60

3

15 APR 2017

INDONESIA

JAKATAR

90

180

180

4

30 APR 2017

SURABAYA

280

420

420

9

30 APR 2017

MYANDEC

YANGON

700

1100

1100

12-13

30 APR 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

40

80

80

7

30 APR 2017

PASIR GUDANG

50

100

100

7

30 APR 2017

PENANG

50

100

100

7

30 APR 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

80

160

160

2

30 APR 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

30 APR 2017

QINGDAO

0

0

0

5

30 APR 2017

HONG KONG

HONGKONG

40

80

80

3

30 APR 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

50

100

100

5

30 APR 2017

KOREA

PUSAN

50

100

100

7

15 APR 2017

INCHONE

80

160

160

9

15 APR 2017

INDIA

CHENNAI

250

500

500

15

30 APR 2017

NHAVASHEVA

250

500

500

17

30 APR 2017

JAPAN

YOKOHAMA

50

100

100

9

30 APR 2017

TOKYO

50

100

100

9

30 APR 2017

SRI LANKA

COLOMBO

600

950

950

17

30 APR 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

750

1200

1250

20

30 APR 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá