GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: pricing@asl-corp.com, 08 3512 9759 Ext:123 hoặc gửi yêu cầu báo giá

Update on Jan, 2017                                                                                                  (From Ho Chi Minh)

Country

Destination

Rate (USD)

Transit time
(days)

Validity

20'DC

40'DC

40'HQ

GERMANY

HAMBURG

1400

2400

2400

25‐27 

31 JAN 2017

BELGIUM

ANTWEPT

1400

2400

2400

25‐27 

31 JAN 2017

NETHEILAND

ROTTERAM

1400

2400

2400

25‐27 

31 JAN 2017

SINGAPORE

SINGAPORE

0

0

0

2

31 JAN 2017

THAILAND

BANGKOK

0

0

0

3

31 JAN 2017

LEAM CHABANG

0

0

0

3

31 JAN 2017

INDONESIA

JAKATAR

90

180

180

4

31 JAN 2017

SURABAYA

180

360

360

9

31 JAN 2017

MYANDEC

YANGON

580

960

960

12-13

31 JAN 2017

MALAYSIA

PORT KLANG

50

100

100

7

31 JAN 2017

PASIR GUDANG

80

160

160

7

31 JAN 2017

PENANG

60

120

120

7

31 JAN 2017

CAMBODIA

PHNOM PENH

70

140

140

2

31 JAN 2017

CHINA

SHANGHAI

0

0

0

7

31 JAN 2017

QINGDAO

0

0

0

5

31 JAN 2017

HONG KONG

HONGKONG

0

0

0

3

31 JAN 2017

TAIWAN

KAOHSIUNG

60

120

120

5

31 JAN 2017

KOREA

PUSAN/INCHONE

30

60

60

7

31 JAN 2017

INDIA

CHENNAI

150

300

300

15

31 JAN 2017

NHAVASHEVA

150

300

300

17

31 JAN 2017

JAPAN

YOKOHAMA

60

120

120

7

31 JAN 2017

TOKYO

60

120

120

7

31 JAN 2017

SRI LANKA

COLOMBO

480

850

850

17

31 JAN 2017

BANGLADESH

CHITTAGONG

750

1200

1250

20

31 JAN 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu báo giá