CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á

Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (84 28) 3512 9759  / Fax: (84 28) 3512 9758
Website: www.asl-corp.com