HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI :

  

Mrs Cindy - VÕ PHƯƠNG LAN

Tổng Giám Đốc
Điện thoại DĐ: (84) 903 604 838
Số nội bộ : 333
Email: mdirector@asl-corp.com

 

 

 

Mr. Tony – HÀ THẾ TRUNG
Trưởng phòng Kinh Doanh.
Điện thoại DĐ: (84) 918 496 079
Số nội bộ: 322
Email: sales2@asl-corp.com

 

 

 

Mrs  TRẦN THỊ HƯỜNG
Kế Toán Trưởng
Điện thoại DĐ: (84) 1677 554 119
Số nội bộ: 344
Email: accounting@asl-corp.com

 

 

 


Mrs Anna – TRỊNH THỊ ĐOÁN
Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng
Điện thoại DĐ: (84) 908 037 795
Số nội bộ: 111
Email: overseas1@asl-corp.com

 

 

 

Mr. Alex – VŨ VĂN HẬU
Trưởng phòng Giao Nhận
Điện thoại DĐ: (84) 933 113 188
Số nội bộ: 666
Email: mlogistics@asl-corp.com

 

 

Mr. VÕ TẤN TÌNH
Giám Đốc Văn phòng Đại Diện Bình Dương
Điện thoại DĐ: (84) 985 359 501
Điện thoại VPĐD: (84) 274 366 2707
Email: logistics@asl-corp.com

 

 

 

Mr. VÕ VĂN HIỀN
Trưởng phòng Vận Tải Nội Địa
Điện thoại DĐ: (84) 935 357 989
Số nội bộ: 277
Email: trucking@asl-corp.com

 

 

 

Ms. LÊ LÝ MỸ DUNG
Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự
Điện thoại DĐ: (84) 932 004 054
Số nội bộ: 121
Email: admin@asl-corp.com

 

 

 

Mrs. Lâm Thị Kiều Châu
Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế
Điện thoại DĐ: (84) 908 882 094
Số nội bộ: 594
Email: bizdevelop@asl-corp.com

 
 
 
 
 

Mrs. PHẠM THỊ NGỌC NGÂN

Phó Trưởng phòng Văn Phòng Đại Diện Hải Phòng
Điện thoại DĐ: (84) 168 755 6992
Điện thoại VPĐD: 031 3260906
Email: aslhp@asl-corp.com