CÁC Giải thưởng

Sau 12 năm hoạt động kinh doanh chúng tôi đã không ngừng mở rộng qui mô, đa dạng hóa  sản phẩm, cải tiến chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tập thể ASL CORP. nói chung và Bà Võ Thị Phương Lan nói riêng đã không ngừng đổi mới, nâng tầm thương hiệu ASL trên trường quốc tế. Những thành tích, danh hiệu do những tổ chức uy tín trong và ngoài nước bầu chọn trao tặng cho ASL trong 12 năm qua đã khẳng định điều này.