0903164838
Email:pricing@asl-corp.com
Track & trace
Import Cargo Tracking
Export Cargo Tracking
Links
Video
Pictures View all
Ban Lãnh Đạo ASL '' Kết "chất lượng -" Nối" Thành Công Hình Chụp Người Dẫn Đầu Lái Con Tau ASL Bài Viết Phỏng Vấn Tổng Giám Đốc ASL Của Báo Xuân Danh Nhân Sài Gòn 2013 Đại diên toàn thể Nhân viên ASlGROUP lên tặng hoa để trao lời cám ơn trân trọng nhất dành cho các Anh/Chị lãnh đ con tàu ASL Group”ạo tài ba, đã khéo léo dẫn dắt “ Tổng Giam Đốc Tham Gia Từ Thiện Mái Ấm Miền Trung Trà Lãnh - Tây Trà Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013 Hội Nghị Thường Niên Cán Bộ Nhân Viên ASLGroup Năm 2013  Tổng Giám Đốc và Các Anh Chị Trưởng Phòng  ASLGroup  Phòng OPS Hội danh nghiệp Bình Thạnh ASL Tham gia TILOG 2014 ASL Logistics received Top 20 Logistics Enterprises. ASL constantly develops the air freight transportation services Mrs. Cindy Vo, Chairwoman cum General Director of ASL Corp was honorable receiving Certificate of the title of Ho Chi Minh City Typical Businessman 2016 ASL Corp. was honorable receiving Certificate of Trusted Brand 2016 Amerasian Shipping Logistics Corp. celebrates the 12nd of anniversary of our founding
Visitors: cool hit counter
Đăng ký nhận email

Head Office:

AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS CORP.
31/34A Ung Van Khiem Str.,Ward 25, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: +028 3512 9759  / Fax: (84 28) 3512 9758
Website: www.asl-corp.com

 

Binh Duong Branch:

AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS - BINH DUONG BRANCH
No. 139/10 Dong Nhi Str, Lai Thieu Town, Thuan An Township, Binh Duong Provine, Viet Nam.
Tel: +0274 3662 707  Fax: +0274 3662 705
Email: aslbd@asl-corp.com
Website: www.asl-corp.com
 

Đong Nai Branch:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á
 Floor 1, Sonadezi Building, No. 1, Road 1, An Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
Tel: +0251 388 1677  Fax: +0251 388 1676
Email: asldnai@asl-corp.com
Website: www.asl-corp.com
 

Đa Nang Branch:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á
No. 421, Tran Hung Dao Street, An Hai Tay Ward , Son Tra District, Da Nang City, Vietnam
Tel: +0236 3 888 009
Website: www.asl-corp.com
 

Hai Phong Branch:

AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS - HAI PHONG BRANCH
Room 220, Thanh Dat 1 Building, No. 03 Le Thanh Tong Str, May To Ward, Ngo Quyen Dist.,Hai Phong City, Viet Nam
Tel: +0225 3260 906  / Fax +0225 3260 905
Website: www.asl-corp.com

 

Ha Noi Office:

AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS - HA NOI OFFICE
5th Floor, No. 11/165 Xuan Thuy Str.,Cau Giay Dist.,Ha Noi City, Viet Nam.
Tel : +024 3795 6652 / Fax : +024 3795 6654
Website: www.asl-corp.com

 

USA office:

Amerasia Shipping Logistics U.S
2750 Oregon Ct., Unit M5 & M6., Torrance, CA 90503 USA
Tel: +1 562 9063906 / 9063657     Fax: + 1 562 906 3687
Website:  www.aslc-us.com

 

ASL’s Member :

ASL TRUCKING CORP. - WORLDLINK
No. 139/10 Dong Nhi Str, Lai Thieu Town, Thuan An Township, Binh Duong Provine, Viet Nam.
Tel: +0274 3662 707  Fax: +0274 3662 705
Email: worldlink@aslgroup.com.vn
Website: www.worldlink.com.vn

 

 

Designed by Web4G